Tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä: Start Rent Ajoneuvovuokraus Oy
  Yhteyshenkilö: Kai Niukkanen
  Osoite: Asentajankatu 2, 00880 HELSINKI
  Puhelin: 050 436 9225
  Sähköposti: info@startrent.fi
  Verkkosivu: https://www.startrent.fi
 2. Rekisterin nimi: Start Rent Ajoneuvovuokraus Oy:n asiakasrekisteri.
 3. Rekisterissä käsitellään varauksia tekevien henkilötietoja. Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat rekisterinpitäjän asiakkaana olevat tai rekisterinpitäjään yhteydessä olleet henkilöt. Tiedot kerätään lähtökohtaisesti rekisteröidyltä itseltään varauksien ja tiedustelujen yhteydessä. Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia perustietoja: nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero).
 4. Tietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten: vuokraussopimuksen täyttämiseksi ja laskutukseen. Tietoja voi myös käyttää rekisterinpitäjän tuotteiden ja palveluiden markkinointiin. Rekisteröity voi vastustaa markkinointia tai peruuttaa siihen antamansa suostumuksen milloin tahansa.
 5. Rekisteröidyn tietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen yllä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Kirjanpitolain noudattamiseksi tositteita ja liiketapahtumia koskevaa kirjeenvaihtoa säilytetään kuusi vuotta sen kalenterivuoden lopusta, jonka aikana tilikausi päättyy.
 6. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot. Rekisteröidyn pyynnöstä virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot oikaistaan, täydennetään tai poistetaan. Tietoja ei kuitenkaan poisteta siltä osin kuin ne ovat tarpeen rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen täyttämiseksi.
 7. Rekisteröity voi vastustaa suoramarkkinointia milloin tahansa.
 8. Rekisteröity voi peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa ottamalla yhteyttä yllä kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.
 9. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty voimassaolevan tietosuojalainsäädännön vastaisesi.
 10. Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta muutoin kuin toimivaltaisten viranomaisten vaatimusten edellyttämällä tavalla sekä lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi.
 11. Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Tietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä rekisterin tietoja. ilitoimiston kirjanpitäjä. Käyttäjiä sitoo lisäksi vaitiolovelvollisuus.